Mengukur Pengendalian Emosi

Berikut ini adalah pernyataan yang menggambarkan keadaan emosi yang tidak stabil. Untuk mengetahui gambaran emosi anda pada waktu sekarang, silang (X) pernyataan beikut yang sesuai dengan emosi anda !


1. Selalu merasa rendah diri jika berada di tengah orang banyak
2. Mudah tersinggung oleh orang lain
3. Selalu ketakutan bila berada dalam kendaraan
4. Takut berada di tempat yang gelap
5. Malu bila berhadapan dengan lawan jenis
6. Mudah gembira tapi mudah pula bersedih hati
7. Kalau marah sulit mengendalikannya
8. Kalau gembira selalu berlebihan
9. Saya selalu murung di sekolah
10.Saya mudah jatuh cinta
11.Takut berada di hutan
12.Takut mendapat giliran di dalam kelas
13. Gemetaran jika disuruh guru maju ke depan
14.Tertawa saya selalu berlebihan
15.Saya sulit jatuh cinta
16.Ragu-ragu terhadap pacar
17.Kesepian karena belum mempunyai pacar
18.Iri melihat teman berpasang-pasangan
19.Mudah mencintai tetapi juga mudah melepaskan
20.Luka hati menyebabkan sukar untuk mencintai lawan jenis
21.Merasa cemburu terhadap teman putra/i
22.Saya bersikap egois
23.Saya merasa emosi saya tidak stabil
24.Kalau sakit hati sukar untuk sembuhnya
25.menangis saya menjerit-jerit
26.Kalau sakit hati sukar smbuhnya
27.Saya terlalu pemberani
28.kalau sedang kecewa tidak apat berkonsentrasi belajar
29.Kalau sedang sedih saya malas belajar
30.kalau sedang marah semua orang kena sasaran.


Untuk Mengetahui kategori tingkat emosi anda, hitunglah jumlah yang anda silang pada pilihan di atas, kemudian dibagi 30 dan kalikan 100%. Hasilnya sesuaikan dengan kategori di bawah ini!
81 % - 100 % =  Buruk sekali
61 % - 80 %  =  Buruk
41 % - 60 %  =  Kurang
21 % - 40 %  =  Cukup
1 % - 20 %    =  Baik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mohon untuk Komentar ANDA.........................